Hulp aan Jehovah's Getuigen

Jehovah's Getuigen zullen onmiddellijk ontkennen dat zij hulp nodig hebben. Aan die mensen willen we zeggen: "Kom later eens terug als je de noodzaak tot hulp wél voelt." Dit is een proces dat je toch niet kan forceren. Deze instelling is ook die van een roker die zegt dat hij geen hulp nodig heeft. Hij kiest er bewust voor om te roken en de reële gevaren te negeren. Het is pas als er iets fout loopt en hij met roken wil stoppen dat de ellende begint. Deze website zal dus vooral voor de 'ontwakende' Getuigen van belang zijn. De Getuigen horen herhaaldelijk hoe verkeerd het wel is om websites zoals deze en vele andere te bezoeken. Ze moeten alle contact met 'afvalligen' vermijden en mogen zelfs geen 'Hallo!' zeggen tegen uitgesloten of teruggetrokken leden. In het Engels wordt dit negeerbeleid aangeduid met 'shunning'. De Getuigen wordt geleerd dat zij God zullen mishagen als zij dit gebod zouden overtreden.

Dat een Getuige hier aan het lezen is, betekent dat hij/zij een gigantische angst overwonnen heeft. Aan deze mensen willen we graag vertellen dat er ook verschillende soorten ex-Getuigen zijn. Degenen die al karaktergestoord waren gedurende hun periode bij de Getuigen, zullen wel karaktergestoord blijven. Degenen die haatdragend waren bij de Getuigen, zullen ook wel als ex-Getuige haatdragend blijven. Maar, even zo goed zijn degenen die sociaal geëngageerd waren bij de Getuigen, dat ook nog steeds!

Dat betekent dat er op internet heel veel bitters te lezen valt over www.jw.org. Dat raden ook wij je niet aan. Maar er is ook heel veel materiaal beschikbaar dat niet haatdragend, niet bitter en puur feitelijk geschreven werd. Wij verwijzen hierbij graag naar 

In elk geval ... weggaan bij de Getuigen is een hel! Heel veel van de valkuilen die eigen zijn aan dit proces kunnen vermeden worden door contact op te nemen met info@sas-sekten.be. Van hieruit zal je de nodige professionele hulp aangewezen/verschaft krijgen.